Grupa Amber 01.2022

Cudzoziemcy_przywitanie_wstęp_wprowadzenie

Wywiad A

Wywiad B

Przerwa

Lad_powitanie_wstęp

Ład_urywki